1440X800 Banner Hero

Çevreye karşı duyarlı viskonda yeni standart

Yüksek çevre standartlarını karşılayan çevreye duyarlı bir üretim süreciyle sertifikalı yenilenebilir ağaç kaynaklarından elde edilen LENZING™ ECOVERO™ elyaflar, sürdürülebilir bir yaşam tarzına uygundur ve daha temiz bir çevreye katkıda bulunur.

B2B Eco-Responsible Production Icon LENZING™ ECOVERO™ Branded Viscose Fibers

çevreye duyarlı üretim

Beyond Fiber LENZING™ ECOVERO™ Branded Viscose Fibers

önemli bilgiler

Sürdürülebilir ağaç kaynakları
AB Eko-etiketini almıştır
Daha düşük emisyon
Şeffaf tedarik zinciri
Pazarlama hizmeti

Boxout Couple

çevreye karşı duyarlı üretim: Lenzing’in sürdürülebilirlik yolculuğunda bir sonraki dönüm noktası

LENZING™ ECOVERO™ markalı viskon elyafların piyasaya çıkışı, Lenzing’in sürdürülebilirlik yolculuğunda en son başarısına işaret ediyor. LENZING™ ECOVERO™ markalı elyaflar, müşterilere, üç maddeye dayanan düşük çevresel etkiye sahip, çevreye duyarlı viskon elyaflar sunar.  

  • LENZING™ ECOVERO™ elyaflar, Lenzing Ağaç ve Hamur Politikası'nın katı yönergelerine uygun olan sertifikalı ve kontrollü ağaç ve hamurdan elde edilir.
  • LENZING™ ECOVERO™ elyaflar, çevresel mükemmellik etiketi olan ve ham maddenin çıkarılmasından üretimine, dağıtımına ve imhasına kadar yaşam döngüsü boyunca katı sürdürülebilirlik şartlarını karşılayan ürün ve hizmetlere verilen AB Eko-etiketini (EU Ecolabel) taşır.
  • LENZING™ ECOVERO™ elyaflar nihai üründe net bir şekilde tespit edilebilir, böylece kullanıcılar ürünün hakiki LENZING™ ECOVERO™ elyaf içerdiğinden emin olabilir.

önemli avantajlar

%50'ye varan daha düşük emisyon ve su etkisi

LENZING™ ECOVERO™ elyafların üretimi, jenerik viskona kıyasla %50'ye varan oranda daha düşük emisyona ve su etkisine neden olur. CO2 emisyonları ve fosil kaynaklarının kullanımı, sektör ortalamasının yaklaşık yarısı kadardır. Bu sonuçlar, Sürdürülebilir Giysi Koalisyonu'ndan alınan Higg Malzeme Sürdürülebilirlik Endeksi (Higg MSI) araçları ile hesaplanmıştır. Higg MSI araçları, hammaddelerin baştan sona (örneğin malzemelerin bir ürünü oluşturmaya hazır hale gelmesine kadar) bir bitmiş malzeme üzerinde etkisini inceler. Ancak bu sonuçlar elyafın yalnızca üretim aşamasına kadar etkisini göstermektedir. LENZING™ ECOVERO™ markalı viskon elyafların Higg MSI skoru, hali hazırda Higg MSI endeksinde yer alan Lenzing elyaflara dayanarak hesaplanmıştır. 

sürdürülebilir ağaç ve hamur tedariği

LENZING™ ECOVERO™ elyaflar, hammadde olarak yenilenebilir ağaç kaynaklarından elde edilen hamurdan üretilir.  Lenzing, sorumlulukla yönetilen ormanlardan ağaç satın alır. FSC®(C041246) ve PEFC™ sertifikaları, malzemenin sürdürülebilir kaynaklardan elde edildiğini kanıtlar.

Kanadalı kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Canopy'nin 2017 Hot Button Raporunda Lenzing, sürdürülebilir ağaç ve hamur tedarik uygulamalarından dolayı dünya genelinde en iyi viskon ürünleri üreticisi olarak sıralandı. Lenzing yüksek “hafif yeşil gömlek” kategorisinde yer aldı. Bu derecelendirme, LENZING™ elyaflarını kullanırken eski ve tehlike altındaki ormanlardan ağaç tedariği ihtimalinin çok düşük olduğu anlamına gelir.

çevreye duyarlılığı belgelenmiş

Jenerik viskona kıyasla çok daha düşük fosil enerjisi ve su kullanılarak yalnızca sertifikalı ve kontrollü ağaç kaynaklarından üretilen LENZING™ ECOVERO™ markalı viskon elyaflar, uluslararası kabul görmüş AB Eko-etiketini (EU Ecolabel) taşır. Bu çevresel mükemmellik etiketi, hammaddenin çıkarılmasından üretimine, dağıtımına ve imhasına kadar yaşam döngüsü boyunca önemli ölçüde daha düşük çevresel etkiye neden olan ürün ve hizmetlere verilir.

şeffaf tedarik zinciri

Özel üretim sistemi, LENZING™ ECOVERO™ markalı viskon elyafların,değer zinciri boyunca uzun tekstil süreçleri ve dönüşüm adımlarından sonra bile nihai üründe tespit edilmesini sağlar. Bu nedenle perakendeciler ve markalar, ürünlerinde hakiki LENZING™ ECOVERO™ çevreye duyarlı viskon kullandıklarından emin olurlar.  

LENZING™ ECOVERO™ elyaflar için pazarlama hizmeti

Lenzing, Markalama & Lisans Programının bir parçası olarak geniş çaplı bir LENZING™ ECOVERO™ elyafları pazarlama hizmeti paketi sunuyor. LENZİNG™ ECOVERO™ elyafını içeren kumaşlar, Avrupa ve Asya'da bulunan Lenzing sertifika merkezlerinde sertifikalandırılabilir.  

Haber bültenimize abone olun
Kayıt